logo
מחירון לגירסה המקוונת צור קשר


לאלו המתעניינים ברכישת 'מפרשי האוצר', שימו לב: מחיר המבצע של 1,390 ש"ח מסתיים היום (יום רביעי, כ"ט באדר תש"פ), ומיד לאחריו המחיר יקפוץ ב-140 ש"ח ויעמוד על 1530 ש"ח למשך תקופה; לאחריה הוא ימשיך לעלות, כפי המתפרסם במחירון
לרכישה כעת לחץ כאן.


דרכי יצירת קשר


📧 משרדי אוצר החכמה otzar@otzar.biz
📧 תמיכה טכנית meforshei@otzar.biz

☎  טלפון 02-5866078