logo
מחירון לגירסה המקוונת צור קשר


לאלו המתעניינים ברכישת 'מפרשי האוצר', שימו לב: מחיר המבצע של 1,530 ש"ח מסתיים במוצאי שבת, (מוצאי כט באייר, 23 במאי, בחצות), ומיד לאחריו המחיר יקפוץ ב-150 ש"ח ויעמוד על 1,680 ש"ח למשך תקופה; לאחריה הוא ימשיך לעלות, כפי המתפרסם במחירון
לרכישה כעת לחץ כאן.


תגובות מלקוחות


לאחרונה, נחשפו ל'מפרשי האוצר' כמה מלקוחותינו, וקיבלנו שפע של תגובות נלהבות ומעודדות, שאת חלקן אנו מביאים פה:
"אני כותב כעת חבורה על שבת דף פ'. נכנסתי למפרשי האוצר, מדהים! אני לוקח משם ים של מציאות. שווה כל הון שבעולם. שמחתני!!!"
הרב דוד סופר, מראשי ישיבת 'כף החיים' ורב קהילת הספרדים בגבעת זאב החדשה

"נחשפתי לגירסת הבטא של מפרשי האוצר. אין מלים... זו יצירת מופת שעולה על כל השכלולים שעוד היה אפשר לחשוב שתעשו. מחכה בקוצר רוח לעדכן את התכנה ולהכניס הביתה את ה'אוצר'"
הרב נועם לסר, משתמש ותיק ביותר, 'משיב' במיר

"אתם גומרים לנו את התירוצים ליום הדין, הכל כל כך נוח ונגיש ונעים ומעניין, ממש כל כמה שורות בתוספות פותחים ללומד עולמות של חידושים שנכתבו במשך מאות שנים. פלא מאד מאד!! [הנה, זה כמה עידנים שפסו להם החיבורים על סדר הגפ"ת, בין האחרונים 'איילת השחר' ו'מנחת יהודה'. אבל לאור כזה מיזם, נראה לי שכדאי לחזור ולכתוב הערות קצרות על סדר הגפ"ת שיעלו על שולחן מלכים]..."
הרב אברהם משה רוט, ראש כולל אחוות תורה בירושלים, ומרבני קהילת 'ראש הגבעה' בגבעת המבתר

"אחרי קידות והשתחויות במודים דרבנן על המיזם הנפלא שנראה ומרגיש כחלק מחלום מתוק אני סבור שזה ישלים את המיזם להיות דבר השלם ומושלם! מייחל בכליון עיניים להשלמת המיזם ושיבוצו אחר כבוד בתוכנה המקורית. עלו והצליחו והמשיכו למלא את עיני הלומדים בשמחה וגיל ולהנגיש את מאגרי הידע לאלפי ורבבות הוגי ומשתעשעי מתנת נחליא-ל"
הרב אליהו פישר, ר"מ בישיבה לצעירים, עורך תורני ומראשוני המשתמשים באוצר החכמה