logo
מחירון לגירסה המקוונת צור קשר


לאלו המתעניינים ברכישת 'מפרשי האוצר', שימו לב: מחיר המבצע של 1,530 ש"ח מסתיים במוצאי שבת, (מוצאי כט באייר, 23 במאי, בחצות), ומיד לאחריו המחיר יקפוץ ב-150 ש"ח ויעמוד על 1,680 ש"ח למשך תקופה; לאחריה הוא ימשיך לעלות, כפי המתפרסם במחירון
לרכישה כעת לחץ כאן.


התוכנה נמכרת כעת ב-1,530 ₪ / 440 $* (כולל מע"מ), כשהיא כוללת בתוכה את כל המסכתות והעדכונים שיתווספו בהמשך עד להשלמת הש"ס
(כ-40 ₪ למסכת! / כ-30 אגורות לעמוד גפ"ת, על כל מפרשיו וכליו).
מדי כל שלב של התקדמות הפרויקט לשלב הגמר, יעלה מחיר התוכנה בהתאמה, עד למחירו המלא: 1,830 ₪ כולל מע"מ, עת יושלם הפרויקט לחלוטין בתקופת החגים הבעל"ט בעז"ה.

🗵 בחודש אדר ........................................ 1390 ₪ / 399 $.
🗵 בחודשים ניסן-אייר ........................... 1530 ₪ / 440 $. הסתיים
🕒 בחודשים סיון-תמוז .......................... 1680 ₪ / 480 $.
🕒 בחודשים אב-אלול ואילך .................. 1830 ₪ / 522 $.


☜ ניתן לבצע פריסת תשלומים ל-10 תשלומים שווים.
החוזה/ההתקשרות עם החברה נעשית בכפוף ועל פי היתר העסקה המופיע באתר /במשרדי החברה.


*שים לב - כרטיסי אשראי מחו"ל אינם יכולים לשלם ביותר מתשלום אחד.
Please note - non-Israeli credit cards are not able to purchase in more than one payment.‏