logo
מחירון לגירסה המקוונת צור קשר


לאלו המתעניינים ברכישת 'מפרשי האוצר', שימו לב: מחיר המבצע של 1,530 ש"ח מסתיים במוצאי שבת, (מוצאי כט באייר, 23 במאי, בחצות), ומיד לאחריו המחיר יקפוץ ב-150 ש"ח ויעמוד על 1,680 ש"ח למשך תקופה; לאחריה הוא ימשיך לעלות, כפי המתפרסם במחירון
לרכישה כעת לחץ כאן.


כמה נתונים מספריים על היקף פרויקט 'מפרשי האוצר'

[הנתונים נכונים לתאריך השקת הפרויקט ויעודכנו בהמשך]

16 מסכתות זמינות ללומדים עם כל המפרשים
7,690 ספרי מפרשים חולקו לקטעים ושובצו על מקומם בגפ"ת. מתוכם למעלה מ-600 שכוללים יותר ממפרש אחד ופוצלו למדורים ייחודיים כדי לאפשר הצגת דבר דבור על אופנו.
141,784 שיעורים מקיפים שובצו על מקומם בדף הגמרא, כותרת השיעור מוצגת ללומד בפאנל המפרשים והוא יכול להציג את השיעור כולו
2,155,046 למעלה משני מיליון [!] קטעי מפרשים שובצו עד כה במסגרת הפרויקט
8,313,072 קטעים אלו מכילים למעלה משמונה מיליון [!] פסקאות בספר המודפס
234,880 הגמרא, הרש"י והתוס' חולקו ללמעלה ממאתיים אלף קטעים נפרדים
88,190 קרוב לתשעים אלף קטעים מתוכם כבר מקושרים לכל המפרשים שדיברו עליהם